เทศบาลตำบลสระยายโสม วัฒนธรรมหลากหลาย ประเพณีไทยทรงดำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง พระเครื่องหลวงพ่อนิ่ม เชิญชิมข้าวเเกงอร่อย ปล่อยปลาศาลเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ ผูกมิตรห้าชุมชน
ข้อมูลพื้นฐาน
   
   
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
   
หน่วยงานภายใน
   
   
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
   
ห้องนายก ต่อ 14
ห้องปลัด ต่อ 16
กองคลัง ต่อ 13
สำนักปลัด ต่อ 13
ป้องกันฯ  ต่อ 15
กองสวัสดิการฯ ต่อ 11
กองสาธารณสุขฯ ต่อ 11
แจ้งเหตุด่วน 035-559600
Fax แฟกซ์ 035-559077
...............
เอกสารเผยแพร่
วารสารรายงานกิจการเทศบาล
    ประจำปี 2550-2554
.....................................
google.co.th
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
www.sompol.org
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมสรรพากร
การพัฒนาระบบราชการไทย
สายด่วนของรัฐบาล
 
สาระน่ารู้-ทิปคอมพิวเตอร์
แก้ปัญหาไวรัสซ่อน Folder!!
แก้ปัญหาไวรัสในเฟสบุ๊ค hi.how are you?
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
  ลิ้งค์ข่าวสารไอที
 www.jib.co.th
 บทความ IT
.........................
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

งานป้องกันฯ

ภาพกิจกรรม 
   
 
   
 
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
 
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พนักงานและประชาชน
 
   
   


 

:: กลับสู่หน้าหลัก ::